NUESTROS TRABAJOS

.03

PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS – PINTURES INTUMESCENTS

La norma bàsica de l’edificació (CTE i RSCIEI) i les ordenances locals estableixen l’obligatorietat de la protecció passiva i activa contra el foc en edificis, establiments d’ús públic i establiments industrials. </ P>
Per evitar la caiguda per calor de les estructures industrials aquestes han de protegir-se i aïllar-se amb materials que retardin l’escalfament, com els morters de perlita / vermiculita o les pintures intumescents, entre d’altres. (more…)

LLEGIR MÉS

Aquests materials, en contacte amb el foc produeixen una reacció fisicoquímica que incrementa el seu volum fins a cent vegades el gruix original, de manera que l’escuma formada, amb un coeficient de transmissió tèrmica molt baix, aïlla i protegeix l’estructura metàl·lica de l’acció del foc. El temps d’estabilitat al foc dependrà dels gruixos aplicats i del factor de forma del perfil.

L’acabat dels morters de perlita / vermiculita té un aspecte de color blanc ivori i tacte rugós. Pot ser pintat posteriorment del color a escollir.

L’acabat de la pintura intumescent és més llis i estètic que la perlita. El color base de la pintura és el blanc mat, però pot aplicar-se opcionalment una capa d’esmalt satinat ignífug del color a escollir segons la carta de colors RAL.

Al final de les obres lliurem certificats i assaigs segons les normes vigents.