NUESTROS TRABAJOS

.04

REHABILITACIÓ DE FAÇANES I COBERTES IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENT TÈRMIC (SATE)

Els sistemes d’aïllament tèrmic de façanes i cobertes són la principal font d’estalvi energètic, ja que en els immobles correctament aïllats es produeix un estalvi de fins a un 60%.

Des de fa anys CERVERA, Sistemas de Pinturas, S.L. aplica sistemes d’aïllament tèrmic i presta assessorament per optimitzar la despesa energètica dels immobles i fer-los més sostenibles des d’un punt de vista mediambiental.

(more…)

LLEGIR MÉS

Estem en contacte amb les millors firmes de fabricació i disseny de sistemes d’aïllament tèrmic de façanes i cobertes per poder garantir l’èxit dels mateixos.

Façanes

La façana és la part exterior d’un edifici i el seu estat de conservació contribueix a donar un millor aspecte visual a l’edifici en si. Una degradació produïda pel temps transcorregut des de la seva construcció i falta de manteniment afavoreixen l’aparició d’humitat en l’interior dels habitatges, esquerdes estructurals i despreniments entre d’altres, creant així el risc de caiguda d’elements constructius a la calçada.

Aïllament tèrmic (SATE)

Els nous sistemes d’aïllament tèrmic de façanes i cobertes, capaços d’aïllar tant del fred com de la calor estival, s’estan convertint en la principal font d’estalvi energètic i per tant de protecció al medi ambient al nostre país.

En els immobles correctament aïllats, es produeix un estalvi energètic de fins a un 60%, la qual cosa suposa una inversió rendible a mitjà i llarg termini. És per això que cada vegada més propietaris d’habitatges decideixen aïllar tèrmicament els seus immobles. La varietat de sistemes d’aïllament tèrmic creix amb la demanda i és cada vegada més complexa.

Des de fa anys Cervera Sistemas de Pinturas, aplica sistemes d’aïllament tèrmic i presta assessorament per optimitzar la despesa energètica dels immobles i fer-los més sostenibles des d’un punt de vista mediambiental. Estem en contacte amb les millors firmes de fabricació i disseny de sistemes d’aïllament per poder garantir l’èxit dels mateixos.


PROJECTES RELACIONATS