LES NOSTRES FEINES

.01

ACTIVITATS I PROJECTES

CERVERA SISTEMES DE PINTURES, li ofereix un servei integral que comprèn assessorament tècnic, aplicació i manteniment

PAVIMENTS CONTINUS
01-

PAVIMENTS CONTINUS

Els paviments continus ofereixen una excel·lent qualitat i acabat a preus competitius respecte als sistemes tradicionals (sòls amb juntes). Són aplicables tant en exteriors com en interiors, impermeables i cobreixen les necessitats de resistència mecànica i química que exigeix ​​l’activitat industrial. Són altament recomanables en la indústria química, farmacèutica i alimentària ja que compleixen amb els requeriments higiènics que exigeixen aquests sectors. (more…)

LLEGIR MÉS
02-

TRACTAMENTS ANTICORROSIUS

La corrosió és la destrucció espontània i no desitjada d’un metall, que per raons tècniques i econòmiques s’ha d’evitar. Els costos de manteniment d’instal·lacions i edificis industrials poden reduir fins a un 25% mitjançant inspeccions i reparacions periòdiques.

(more…)

LLEGIR MÉS
TRACTAMENTS ANTICORROSIUS
PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS – PINTURES INTUMESCENTS
03-

PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS – PINTURES INTUMESCENTS

La norma bàsica de l’edificació (CTE i RSCIEI) i les ordenances locals estableixen l’obligatorietat de la protecció passiva i activa contra el foc en edificis, establiments d’ús públic i establiments industrials. </ P>
Per evitar la caiguda per calor de les estructures industrials aquestes han de protegir-se i aïllar-se amb materials que retardin l’escalfament, com els morters de perlita / vermiculita o les pintures intumescents, entre d’altres. (more…)

LLEGIR MÉS
04-

REHABILITACIÓ DE FAÇANES I COBERTES IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENT TÈRMIC (SATE)

Els sistemes d’aïllament tèrmic de façanes i cobertes són la principal font d’estalvi energètic, ja que en els immobles correctament aïllats es produeix un estalvi de fins a un 60%.

Des de fa anys CERVERA, Sistemas de Pinturas, S.L. aplica sistemes d’aïllament tèrmic i presta assessorament per optimitzar la despesa energètica dels immobles i fer-los més sostenibles des d’un punt de vista mediambiental.

(more…)

LLEGIR MÉS
REHABILITACIÓ DE FAÇANES I COBERTES IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENT TÈRMIC (SATE)
ADEQUACIÓ D’ESPAIS
05-

ADEQUACIÓ D’ESPAIS

La rehabilitació consisteix en la reparació, actualització i conservació de sistemes constructius, permetent allargar la vida útil d’edificis i infraestructures i reduir els costos de manteniment posteriors.

L’èxit del procés de rehabilitació d’una edificació depèn principalment d’un bon projecte tècnic de l’arquitecte, de la correcta execució de les obres per part d’una empresa contractista de solvència tècnica i econòmica contrastada, i del seguiment i control per part de l’arquitecte tècnic. (more…)

LLEGIR MÉS