ACTUALITAT


Participar en causes socials sempre ha estat dins dels principis de CERVERA, Sistemes de Pintures. Per aquesta raó, aquest any 2021 hem tornat a col·laborar amb Sant Joan De Déu per ajudar les persones en situació de vulnerabilitat i les seves famílies: persones que han perdut la seva llar, en situació de dependència, amb trastorn mental, discapacitat intel · lectual, nens i joves. A més d’apostar per la investigació biomèdica i la cooperació internacional.

https://solidaritat.santjoandedeu.org/ca/organitzacions-colaboradores

Els àmbits de Sant Joan de Déu a Catalunya són molt més amplis del que ens imaginem i amb una petita aportació pots arribar a moltes persones.