PROJECTE

.01

AIGÜES DE BARCELONA – Edar Sant Feliu

ESTAT

Finalitzat

CLIENT

EDAR

Preparació de superfície mitjançant sorrejat abrasiu, aplicació de sistemes epoxy-poliuretà d’altes prestacions anticorrosives.