PROJECTE

.01

ARTS GRÀFIQUES

ESTAT

Finalitzat

CLIENT

Antala

Paviment industrial multicapa- Arts Gràfiques

Reacondicionament d’un paviment consistent en una preparació exhaustiva el suport mitjançant granallat. Regularització de la superfície mitjançant resines epoxy i àrids de quars de granulometria seleccionada i segellat amb revestiment epoxy sense dissolvents (100% sòlids), d’alta resistència mecànica i química.