PROJECTE

.01

CABLAUTO, PIP SEAT – Abrera

ESTAT

Finalitzat

CLIENT

Cablauto

Superfície a tractar: ​​6000 m2.

Aplicació de autoanivellant antiestàtic en planta de producció en col·laboració amb Pintures Parrot (Akzo Nobel Coatings, S.L.).