PROJECTE

.01

COTY ASTOR

ESTAT

Finalitzat

CLIENT

Coty Astor

Aplicació de pintura intumescent i morters aïllants de perlita-vermiculita depenent dels requeriments de resistència al foc i els perfils metàl·lics dels que es tractés.