PROJECTE

.01

DAUNERT SHOWROOM

ESTAT

Finalitzat

CLIENT

Daunert, Maquinas Herramientas, S.A

Paviment decoratiu – Show Room Comercial

Paviment autonivellant decoratiu acabat efecte mirall. El procés consisteix en una preparació de la superfície mitjançant un polit exhaustiu, imprimació i aplicació d’un recobriment autoanivellant epoxi, d’acabat brillant i de color escollit pel client.