PROJECTE

.01

TALLER DE MECÀNICA

ESTAT

Finalitzat

CLIENT

Departament d'Ensenyament

Paviment Industrial Multicapa – Aula Fabricació Mecànica de Escola de Treball

Renovació i recondicionament de paviment consistent en neteja i desgreixatge exhaustiu de la superfície mitjançant fregadora rotativa i detergents específics. Desbastat de la superfície per obtenir una base adherent sobre la qual aplicar el nou paviment. Reparació de desperfectes i regularització amb morter de resina epoxy i àrids de quars de granulometria seleccionada. Doble segellat amb revestiment epoxy i senyalització de vials amb una capa poliuretà alifàtic de diferent color. Acabat antilliscant.