PROJECTE

.01

LLUC ESSENCE – Conductiu

ESTAT

Finalitzat

CLIENT

LLUCH ESSENCE, S.L.

Paviment autonivellant Conductiu d’elevada resistència química – Planta Industrial de Envasat de Productes Químics

Confecció d’un paviment conductiu segons el següent procediment: Neteja inicial de la superfície i preparació de la mateixa mitjançant un escalabornat amb màquina satèl·lit rotativa i discos diamantats. Reparació de desperfectes amb morters de resina epoxy, imprimació de fons per a consolidació d’el suport, imprimació conductiva, confecció de engraellat amb cintes de coure autoadhesives, aplicació de capa conductiva autoanivellant a base de resines epoxy i càrregues conductives. Instal·lació i connexió de preses a terra amb piques d’acer-coure a una profunditat de 2 m en terreny confrontant. Mesura i certificació per instal·lador homologat.