PROJECTE

.01

MAGATZEM DE PRODUCTES QUÍMICS – LLUCH ESSENCE

ESTAT

Finalitzat

CLIENT

LLUCH ESSENCE, S.L.

Paviments en magatzem de productes químics

En aquest cas es va optar per una combinació de sistemes, realitzant els vials de pas de carretons amb un revestiment multicapa epoxy de 3 mm i d’elevada resistència mecànica (color blau) i les zones d’emmagatzematge mitjançant un sistema de pintat epoxy (color gris) . Posteriorment es va realitzar la senyalització horitzontal de vials i passos de vianants.