PROJECTE

.01

NAU SANT BOI – RENOVACIÓ PAVIMENT 2012 FASE2

ESTAT

Finalitzat

CLIENT

MARCIL, S.L

Neteja i desgreixatge exhaustiu de la superfície, granallat i escalabornat mitjançant polidora de diamant, aplicació de capa d’imprimació epoxy HS, aplicació de dues capes d’acabat de Poliuretà texturat antilliscant.