PROJECTE

.01

TALLERS GENOVÉ

ESTAT

Finalitzat

CLIENT

Tallers Genové

Paviment industrial – Indústries Mecàniques

Renovació d’un paviment industrial amb elevades sol·licitacions mecàniques consistent en una preparació exhaustiva mitjançant escalabornat i regularització de la superfície amb morter de resines epoxy i càrregues minerals seleccionades. Acabat amb dues capes de pintura epoxy lliure de dissolvents (100% sòlids).